false

Utstyr:
Behandlet. Tilkoblet. Forenklet.

Ligg i forkant med helse og vedlikehold.

Bruk My.Cat.Coms tilstandsovervåking og rutiner for forebyggende vedlikehold for å maksimere oppetid og pålitelighet.

 • Væskeanalyse

  Finn problemene som er for små til å se med Cat® S•O•SSM-tjenester.

 • Inspeksjoner

  Resultatene fra Cat® Inspect gjør det lett å fange opp problemene før de skaper hodepine.

 • Vedlikeholdssporing

  Optimal oppetid med vedlikeholdsvarsler basert på utstyrsutnyttelsen.

 • Feilkoder

  Product Link-utstyrte aktiva kan varsle deg om kommende tilstandsproblemer.

 • Oppgaver

  Gjør dataene for tilstandsovervåking om til umiddelbare handlinger.

Ta fullt eierskap over utstyret.

Dekk det grunnleggende med timer og sted, eller ta de tøffe grepene for å få maskinparken i rett størrelse ved å holde oversikt over aktiva, drift og kostnader.

 • Lagerbeholdning av utstyr

  Se alle firmaets aktiva - leide og eide, Cat og ikke-Cat, med telematikk og uten.

 • Faktura- og transaksjonshistorikk

  Hold oversikt over kostnadene dine med servicehistorikk og leiefakturaer.

 • Timer

  Få en nøyaktig og oppdatert visning av servicemålerne. *

 • Sted

  Overvåk uautorisert bruk eller spor opp redskapet som lå igjen etter siste jobb.*

 • Rapporter over utnyttelse og referanser

  Følg tett opp arbeidet på anlegget gjennom aktivadata og oversikter.*

*Automatisert datafeed med Cat Daglig- og VisionLink®-abonnementer, via Product Link

Åpne et digitalt hanskerom for aktivaene.

Nå trenger du ikke lete etter papirer og permer - få tilgang til den viktige informasjonen du trenger, når du trenger det, uansett hvor du er.

 • Kontrakter og avtaler

  Overvåk garantiperioder, forhandlerstøtteavtaler og servicemeldinger.

 • Drifts- og vedlikeholdshåndbøker

  Få enkel tilgang til veiledningene du trenger mest, rett fra kilden.

 • Arbeidsordre- og servicehistorikk

  Se en fullstendig oversikt over service for dine aktiva i ett enkelt verktøy.

 • Rådgivningssenter

  Få råd om å eie, drive og vedlikeholde utstyret ditt fra Cat®-eksperter.

 • Felles deleliste

  Den vedlikeholdsjobben med den lange delelisten? Vi har det du trenger.