false

Оборудване:
Управлявано. Свързано. Опростено.

Поддържайте оборудването си в отлична техническа изправност.

Използвайте работния поток за мониторинг на състоянието и профилактика в My.Cat.Com, за да увеличите експлоатационното време и надеждността.

 • Анализ на течности

  Откривайте проблеми, които са невидими за окото, с услугите S•O•SSM на Cat®.

 • Проверки

  Резултатите от Cat® Inspect улесняват откриването на едва забележими проблеми, преди да се превърнат в неприятности.

 • Проследяване за техническо обслужване

  Оптимизирайте експлоатационното време с предупреждения за техническо обслужване въз основа на използването на оборудването.

 • Кодове за неизправности

  Оборудването ви, снабдено с Product Link, може да ви предупреждава за предстоящи проблеми с техническата изправност.

 • Задачи

  Превърнете данните от мониторинга на състоянието в незабавни действия.

Грижете се добре за своето оборудване.

Преглеждайте основната информация за часове и местоположение или вземайте трудните решения относно правилния размер на машинния си парк, като останете свързани с извършваните дейности и разходите на оборудването си.

 • Опис на оборудването

  Вижте цялото оборудване на фирмата си – наето и притежавано, с марка Cat или друга, с телематични функции или без.

 • Хронология на фактури и дейности

  Проследявайте разходите си с хронологията на обслужване и фактурите за наем.

 • Часове

  Получете точен и актуален изглед на броячите си за обслужване.*

 • Местоположение

  Следете за неразрешено използване или проследете навесното оборудване, оставено на мястото, където последно сте работили.*

 • Отчети за използване и сравнителни анализи

  Следете отблизо извършената работа на обекта чрез данни и анализи на оборудването.*

*Автоматизирани информационни канали за данни с абонаменти Cat Daily и VisionLink®, поддържани от Product Link

Отворете цифровата „жабка“ за своето оборудване.

Няма нужда повече да се опитвате да намерите хартиени документи или наръчници – имате достъп до необходимата важна информация по всяко време и отвсякъде.

 • Договори и споразумения

  Следете гаранционните срокове, споразуменията за поддръжка с дилъри и сервизните писма.

 • Ръководства за експлоатация и техническо обслужване

  Възползвайте се от лесен достъп до ръководството, което ви трябва най-много, директно от източника.

 • Хронология на работните поръчки и обслужването

  Преглеждайте пълен запис на обслужването на оборудването си в един инструмент.

 • Център за консултации

  Получете съвети за притежание, експлоатация и поддръжка на оборудването си от експертите на Cat®.

 • Списък с често използвани части

  Налага се да бъде извършено техническо обслужване с дълъг списък от части? Можете да разчитате на нас.